Wat een mooi artikel in PW. over werken aan werkgeluk! Werkgeluk zweverig? Niets daarvan!

Na het lezen van dit artikel kan iedereen direct werk maken van werkgeluk. Werkgeluk is niet zweverig, het is juist een dagelijks onderdeel van werk. In essentie gaat het erom dat je zelf leert sturen naar meer plezier, voldoening en zingeving. Hoe je dat doet, lees je in het onderstaande artikel uit PW. (mei 2018) dat door Erwin Klappe en Marthe van der Molen is geschreven. Een zeer passend artikel dat precies aansluit bij de basis van onze trainingen: Trots, Vertrouwen en Verbinding om te kunnen excelleren in je werk.

Werken-aan-Werkgeluk-PW.

Wij geloven dat mensen vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, plezier in hun werkomgeving brengen en daardoor verbondenheid creëren en voldoening ervaren. Als je weet wie je bent, wat je drijft, je (teamrol) kwaliteiten benut, plezier hebt in je werkzaamheden en jouw ambitie past bij de doelstellingen van jouw organisatie, krijg je erkenning en ervaar je waardering en voldoening. Tijdens al onze trainingen helpen wij je werken aan werkgeluk. Tijdens onze trainingen en workshops liggen de mogelijke accenten op onder andere:

• Zelfkennis, door het ontdekken en (door)ontwikkelen, creëren van inzicht, bewustwording van houding en gedrag, drijfveren, kwaliteiten, comptetenties en ambities;
• bewustwording wie je bent en wat je goed kunt, daarin wilt excelleren en vooral waarom je doet wat je doet.
• inzicht in jezelf waarna inzicht in anderen vergroot wordt om vervolgens de verbinding te leggen met collega’s, de organisatie en de klant;
• competenties die alles te maken hebben met samenwerken, leiderschap, vakmanschap, eigenaarschap, zelfsturend- en probleemoplossend vermogen, klantgerichtheid en hostmanship;
• samensmelting van de persoonlijke ambities, waarden en missie met de verbindende waarden van de organisatie;
• groei van soft skills (onder andere aandacht, interesse, energie, emotie, kwetsbaar opstellen en kunnen reflecteren op het eigen gedrag);
• personal branding (aandacht besteden aan jezelf en aan anderen, professionele attitude);
• omgaan met (cultuur)veranderingen;
• het creeren van openheid door het geven en ontvangen van feedback, een professionele aanspreekcultuur;
• het excelleren van mensen en teams in organisaties staat altijd centraal.

Wij geloven dat mensen vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, plezier in hun werkomgeving brengen en daardoor verbondenheid creëren en voldoening – werkgeluk- ervaren.