•  Aanpak

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De basis van ons gedachtegoed is ons 8-elementen model, dat mensen in beweging krijgt om het beste uit zichzelf te halen en zorgt voor excellente organisaties. Vanuit deze aanpak nemen wij mensen mee tijdens onze trainingen en wordt de basis gelegd voor het programma.

1. Intake & offerte

WHY Trainingen zijn trainingen en workshops op maat, ook wanneer wij een training eerder hebben gegeven. Ontwikkeling begint met een duidelijke stip aan de horizon; tijdens een intake met de opdrachtgever stellen wij de wensen, behoeften en het gewenste resultaat vast.

Wij vertalen dit naar leerdoelen en een uitdagend programma en route die past bij de deelnemers en de organisatie. Bij een maatwerk aanpak hoort een offerte op maat. Uiteraard denken en faciliteren wij graag met je mee!

2. Maatwerk met impact

Onze programma’s zijn praktijkgericht, laagdrempelig, interactief en altijd op basis van learning bij doing. Tijdens de activiteit ga je zelf concreet aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden en vraagstukken, door te doen, ervaren, delen en beleven.

Nieuwe inzichten, informatie en aangeleerde vaardigheden koppelen aan hetgeen je al weet en direct toepassen in de praktijk. Wat mensen zelf bedenken, geloven ze meestal ook! Zo verhogen wij de betrokkenheid en het leerrendement.

3. Werkvormen

Wij maken gebruik van verschillende soorten activiteiten, methodieken en een variatie van prikkelende en speelse werkvormen, afgestemd op jullie dagelijkse praktijk binnen het speelveld van je eigen organisatie, waar nodig confronterend, waar passend met humor en altijd vanuit veiligheid en professionaliteit: begeleiding met impact!

Soms ligt de nadruk op het werken in groepjes, soms plenair en soms individueel. Als deelnemer krijg jij ruimte voor eigen inbreng tijdens de training of activiteit. Geen ingewikkelde theorieën en/of rollenspellen, wel opdrachten die inzicht geven en bewustwording creëren. De focus ligt vooral op de combinatie van Willen en Zijn (motivatie & betrokkenheid, houding & gedrag) en Kennen en Kunnen (oprechte interesse in elkaar & teamkwaliteiten). Onze trainingsvormen kenmerken zich door “fun” naast de focus op resultaat.

4. Inspirerende locaties en metaforen

Onze trainingen zetten wij kracht bij door te trainen op inspirerende locaties. Ook gebruiken wij metaforen in actieve teamonderdelen tijdens het programma die gekoppeld zijn aan de beoogde leerdoelen. Paarden coaching of het spiegelen met paarden zijn voorbeelden voor het reflecteren op houding en gedrag: 100% zuivere feedback via het paard.

Het mennen van paarden gebruiken wij vaker als metafoor in leiderschapsprogramma’s; mennen en managen, een direct verband tussen leidinggeven, samenwerken en communiceren. Ook werken wij vaak met andere metaforen zoals ijzersmeden voor vakspecialisten om het vakman- en eigenaarschap te ervaren en spelen met legoblokjes tijdens de Los Het Op Game om de ultieme teamontwikkeling te beleven. Een unieke beleving voor de deelnemers!

5. Borging

De deelnemers kunnen na de training of workshop hun ervaringen gelijk in de dagelijkse praktijk toepassen. De werkmap met uitkomsten van de persoonlijke oefeningen uit de verschillende programmaonderdelen kan na de training als naslagwerk gebruikt worden zodat opgedane ervaringen, inzichten, notities en je persoonlijk actieplan altijd bij de hand hebt om te raadplegen en het geleerde vast te houden. Inzichten en hulpmiddelen waarmee je kunt excelleren en jezelf en jouw team verder kunt ontwikkelen!

Om het leereffect te borgen en de trainingsimpact te versterken bieden wij de volgende aanvullende mogelijkheden;

  • Klantenreview (klanten arena’s)
  • Guest journeys/scans/mystry visits
  • Teammeetings/teamcoaching
  • Ketencoach
  • Individuele coaching
  • Interventies door borging van de duurzame verandering

6. Ons 8-elementen model

Onze 8 elementen geven inzicht, energie, stof tot nadenken en er wordt samenhang gecreëerd tussen trots, vertrouwen en verbinding. De basis om trotse medewerkers in krachtige teams samen te laten werken zodat de organisatie excelleert. Alle elementen zijn met elkaar verbonden maar ook in trainingen afzonderlijk toe te passen en leiden tot duurzame borging.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Maak direct vrijblijvend een afspraak.

Maak een afspraak