Privacyreglement

Privacyreglement WHY Trainingen, 22-5-2018

WHY Trainingen vindt het van essentieel belang dat gegevens van klanten, partners, medewerkers en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt. Wij respecteren ieders privacy en dragen ervoor zorg dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Voor onze diensten, e-mail en website gebruiken wij een privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door WHY Trainingen, gevestigd aan de Costerweg 1M, 6702 AA Wageningen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Arnhem, onder nummer 67929435.

Verwerkingsdoelen

Wij willen graag dat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij gegevens over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Wij verzamelen gegevens wanneer u ons e-mailt, onze website bezoekt, communicatie van ons ontvangt, opent of beantwoordt en via social media met ons communiceert.

WHY Trainingen verwerkt persoonsgegevens voor onder andere onderstaande bedrijfsdoelen. Uitgangspunt hierbij is dat WHY Trainingen niet meer persoonsgegevens van u zal verwerken dan noodzakelijk.

  • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  • het binnen de gestelde kaders van de trainingsopdracht het door de professionele WHY-trainers die over voldoende kennis en ervaring beschikken, verwerken en interpreteren van gegevens uit testen, oefeningen en testresultaten teneinde de gestelde doelstellingen binnen de opdracht voor opdrachtgever te realiseren. De opdrachtgever geeft WHY Trainingen het recht deze geregistreerde informatie te gebruiken en op te slaan;
  • tenzij anders tussen de opdrachtgever en deelnemers aan de training/workshop overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, worden deze gegevens door WHY Trainingen niet ter beschikking gesteld aan derden. Het is keuze en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer/opdrachtgever om persoonlijke resultaten te delen met anderen;.
  • bedrijfscontinuiteit, efficiëntie en groei;
  • goed werkgeverschap;
  • het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
  • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
  • om u te informeren over onze diensten en de ontwikkelingen binnen WHY Trainingen;
  • het verbeteren van onze website en dienstverlening;
  • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Bewaartermijn

WHY Trainingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

WHY Trainingen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Personen die namens WHY Trainingen toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. WHY Trainingen verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Over cookies

WHY Trainingen maakt op de website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer (of een ander apparaat met toegang tot het internet) geplaatst worden, als u een website bezoekt. WHY Trainingen streeft ernaar om u volledig en transparant te informeren over het gebruik van cookies. Wij gebruiken deze cookies voor diverse doeleinden, waaronder het vergemakkelijken van uw bezoek aan onze website, het vaststellen van het aantal bezoekers op welke momenten en het analyseren van site-onderdelen die u bezocht heeft. De cookies die op de computer geplaatst worden, stellen ons niet in staat om enige informatie te achterhalen van uw harde schijf of bijvoorbeeld om virussen door te geven. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser en apparaat. De cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de WHY Trainingen website. Voor zover vereist op grond van toepasselijk recht, stelt u uw cookies voorkeuren in door het aanpassen van uw browser-instellingen. Iedere browser is verschillend; via de ‘help’ functie kunt u bekijken hoe u uw browser-instellingen kunt aanpassen. Als u kiest voor het uitschakelen van essentiële, functionele en prestatie cookies heeft dit invloed op de werking van de WHY Trainingen website. Als u links gebruikt naar andere websites die wij aanleveren, dan adviseren wij u dat u zich op de hoogte stelt van het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de actuele versie op de website van WHY Trainingen regelmatig te controleren. Als wij wijzigen aanbrengen in dit reglement, zullen wij de ingangsdatum aan de bovenkant van deze pagina bijwerken.

Rechten

Op grond van de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten. Onder andere; inzagerecht, correctie- en verwijderingsrecht, recht van bezwaar, recht  op gegevensoverdraagbaarheid, intrekken van toestemming. Wilt u een beroep doen op één deze wettelijke rechten, neem dan contact met ons op.

Vragen

Het staat u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen WHY Trainingen. Heeft u vragen over ons privacyreglement, dan begroeten wij u graag aan de telefoon of zien wij uw vraag via mail tegemoet.