Betrokkenheid bij de organisatie door samenwerking tussen operationele medewerkers en coachend leiders

Versterking van betrokkenheid bij de organisatie door optimale samenwerking tussen operationele medewerkers en coachend leiders.

Om de zowel de betrokkenheid bij de organisatie te versterken en de verbinding tussen zowel operationele koffie operators als de direct- en indirect leidinggevenden te laten groeien en de klanttevredenheid te vergroten, is het effect het grootst om voor beiden een ontwikkelingsprogramma uit te rollen. Door het gedrag van de operator te veranderen en tegelijkertijd de bewustwording van de houding en het gedrag van de leidinggevenden in gang te zetten, ontstaat een duurzame ontwikkeling.

Daar waar de operators in de regio workshops bewust zijn gemaakt van hun vakmanschap, meer integraal eigenaarschap en trots ervaren, zijn de leidinggevenden op een coachende manier gebruik gaan maken van hun competenties waardoor een optimale samenwerking is ontstaan.

In de workshops zijn de operators met de WHY trainers in een veilige omgeving aan de slag gegaan om ongenoegens te uiten. Ongenoegens die allesomvattend zijn en te maken hebben met het werk, werkprocessen, ten opzichte van elkaar maar ook richting de werkgever. Vervolgens hebben de operators gevraagd wat zij zelf kunnen oplossen cq. veranderen en wat eventuele oplossingen en quickwins op deze ongenoegens zouden kunnen zijn. De leidinggevenden zijn met een oefening probleemoplossend vermogen aan de slag gegaan om deze ongenoegens op een realiseerbare korte termijn op te lossen. Deze leidinggevenden hebben zich verbonden aan de oplossingen en hebben deze vanuit een gezamenlijk perspectief in een persoonlijke sessie met de operators gepresenteerd in de verandering naar coachend leiderschap. Door persoonlijke aandacht is wederzijds begrip ontstaan en is het vertrouwen versterkt waardoor de operators meer waardering, erkenning en trots ervaren.

De direct- en indirect leidinggevenden zijn in het ontwikkelingsprogramma verder meegenomen in de bewustwording en verandering naar het coachend leiderschap. Op de prachtige buitenlocatie Op d’n Akker in Nagele werden de deelnemers ontvangen door boer Adriaan. De deelnemers zijn actief aan de slag gegaan met het loslaten en bijsturen tijdens een oefening mennen. Tijdens deze interactie tussen het span en de leider, spiegelen en passen de deelnemers hun managementtechnieken en leiderschapsstijl toe in een andere situatie. Door de teugels in handen te nemen hebben zij ervaren hoe het paard reageert op hun leiderschapskwaliteiten, hoe hun gedrag overkomt en met welke inspanning en juiste overtuiging het span beweegt. Een metafoor die nagenoeg dezelfde vaardigheden vereist. Als aanvulling op het mennen zijn wij met elkaar aan de slag gegaan met de woorden vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ook is er een verdieping aangegaan met kwaliteiten om inzicht in jezelf maar ook in elkaar te krijgen.

Om de verandering te borgen hebben de deelnemers een persoonlijk actieplan opgesteld die verder uitgewerkt is. Op de prachtige locatie in de haven van Harderwijk zijn de deelnemers op de locatie Veluvia met de positieve energie en verandering in het leiderschap verder gegaan door elkaar oprechte complimenten uit te delen en feedback te geven. De oefeningen die wij ingezet hebben gaan over o.a.; Wie ben ik, wat wil ik, wat is mijn drijfveer, mijn USP, wat is mijn gedrag en hoe kom ik over en zou ik willen overkomen. Aan het eind van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk canvas gemaakt ter borging en ontwikkeling naar coachend leiderschap.

Het resultaat van het ontwikkelingsprogramma heeft geleid tot zowel persoonlijke groei van de individuele operator en leidinggevende als versterking van de verbinding met elkaar en betrokkenheid met de werkgever. Trotse mensen in krachtige teams dat uiteindelijk zal dit bijdragen aan een hogere kwaliteits- en servicegerichte beleving van de klant!

Enkele quotes van de leidinggevenden:
“Gevarieerd aanbod en afwisseling met leuke, concrete en leerzame activiteiten”
“Goede onderbouwing van het ontwikkelingstraject o.a. persoonlijk inzicht”
“Integrale benadering van operators en management werkt top”
“Inspirerend, gezellig maar confronterend out of comfortzone”
“Jullie hebben mij blij gemaakt”
“Goed voor onderlinge contacten, operators worden beter begrepen en problemen opgelost”
“Gedreven trainers met inlevend vermogen, humor en to-the-point”
“ Wij als leidinggevenden tools krijgen aangereikt waardoor wij een meer coachende rol aan kunnen nemen”