Vergroten van verbinding tussen operationele schoonmaakteams

Argentum/WHY Trainingen is gevraagd een trainingsprogramma uit te rollen voor de regionale operationele schoonmaakteams van Nederlandse Spoorwegen met als doel individuele groei en teamontwikkeling op het gebied van onder andere vakmanschap, eigenaarschap en ketensamenwerking.

Wessel van Soest en Henriëtte Köhnen hebben als procesbegeleiders een kortdurend intensief trainingsprogramma voor de schoonmakers gefacilieerd. In de regio zijn laagdrempelige teamsessies georganiseerd, met verschillende interactieve werkvormen die aansluiten op het niveau en de praktijk van de deelnemers. Tijdens de eerste teamsessie zijn de schoonmakers aan de slag gegaan met vakmanschap, servicegerichtheid en verbinding. Vervolgens hebben wij de schoonmakers uitgedaagd om ongenoegens boven tafel te krijgen. Ongenoegens die te maken hebben met het werk, werkprocessen, niet alleen ten opzichte van elkaar of de werkomgeving maar ook met betrekking tot de werkgever. De schoonmakers hebben in een veilige en vertrouwde omgeving podium gekregen om frustraties te uiten en te bespreken, waarbij de procesbegeleiders een vertaalslag hebben gemaakt om met elkaar quickwins te benoemen.

Om het maximaal gewenste effect te behalen, zijn niet allen de operationele medewerkers, maar ook de objectleiders en rayonmanagers meegenomen in het trainingsprogramma. Daar waar de operationele schoonmaker bewust wordt gemaakt van vakmanschap, eigenaarschap en samenwerking, zullen objectleiders en rayonmanagers merken dat van hen andere competenties verwacht zullen worden. Daarom heeft na de eerste sessie met de operators, een integrale workshop voor de objectleiders en rayonmanagers plaatsgevonden. Tijdens deze workshop zijn de grondbeginselen van coachend leiderschap aan de orde gekomen en is er interactief gewerkt om de eerder door de schoonmakers geuite ongenoegens op te lossen.

Tijdens de tweede sessie met de schoonmakers stond het bewustzijn van het eigen vakmanschap centraal. Zij beoefenen een vak en zijn experts in schoonmaak. Aan de hand van diverse oefeningen en concrete praktijksituaties zijn de schoonmakers met elkaar in gesprek gegaan om elkaar te helpen problemen op te lossen of deze juist voor te zijn en hoe onderscheidend je kan zijn in gastgerichtheid. Aan het eind van de teamsessie heeft de rayonmanager terugkoppeling gegeven over de oplossingen en antwoorden op de geuite ongenoegens.

De verbinding tussen de schoonmakers onderling, met de leiding en de moederorganisatie is vergroot waardoor meer trots op alle niveaus merkbaar is. De oplossingen en antwoorden op de ongenoegens en problemen van de schoonmakers hebben gezorgd voor vertrouwen en concrete verbeteringen, merkbaar voor zowel de organisatie als de klant. De schoonmakers beseffen dat zij een belangrijke schakel zijn in het operationele proces en meer waardering en erkenning ervaren. Door een meer coachende stijl worden zij blijvend gemotiveerd en gestimuleerd, worden zij serieus genomen, zal het eigenaarschap blijven toenemen. Dit zal bijdragen aan de hogere kwaliteits- en servicegerichte beleving van de klant