Vaststellen van een gezamenlijk gedragen missie op het gebied van hospitality

Er is ons door de opdrachtgever gevraagd om tijdens workshops de werkgroep die binnen Kentalis verantwoordelijk is voor hospitality, te helpen met het vaststellen van de zogenaamde stippen aan de horizon.

Bijdrage aan het project: Tijdens een enerverende en energieke dag bij de Smederij in Andelst zijn de deelnemers uitgedaagd om vanuit een eigen gedachte na te denken over het belang van hospitality, voor henzelf, voor hun omgeving en voor Kentalis. De ochtend stond in het teken van bewustwording en de middag in het teken van concretiseren. Doelen die als werkgroep bereikt moeten zijn, zijn gezamenlijk vastgesteld waaraan de persoonlijke missie is gekoppeld. Tot slot hebben is met elkaar besproken welke hospitality thema’s noodzakelijk zijn om vanuit eigen missie de stippen op de horizon te behalen. De speerpuntgroepen zullen vanuit hun eigen groep invulling geven aan de wijze waarop zij de hospitality thema’s verder invoeren. Tussendoor zijn de deelnemers hard aan de slag gegaan met ijzer smeden en is er een Hospitality kapstok voor Kentalis gemaakt, die symbool staat voor gastvrijheid. Iedere haak staat weer symbool voor een hospitality thema.

Tijdens de tweede trainingsdag zijn een aantal deelnemers van de vorige sessie bezig geweest met de Hospitality Kapstok. De hospitality thema’s zijn aan de andere deelnemers nader toegelicht en is de kapstok gepresenteerd. Doel van deze dag: bewustwording gezamenlijk gedragen missie en hospitality cultuur binnen de organisatie. Vanuit eigen speerpuntgroepen is er invulling geven aan de hospitality thema’s en is er commitment gekregen op de wijze waarop deze binnen de gestelde datum gerealiseerd zullen worden. De deelnemers hebben tijdens een rondleiding een kijkje in de keuken gekregen van het Nationaal Sportcentrum Papendal. Er zijn trainingsfaciliteiten bezocht, die specifiek bedoeld zijn voor het trainen van en door toptalenten. Binnen het sportcentrum staat excelleren en het optimaal faciliteren van de gasten- en topsporters centraal. Door het beleven en ervaren van deze gastvrije houding, hebben de medewerkers een vertaling kunnen maken naar de eigen organisatie. Na de toelichting en rondleiding, zijn de deelnemers actief in groepen met verschillende werkvormen en oefeningen aan de slag gegaan om persoonlijk en als team invulling te geven aan de hospitality thema’s. Na het diner stond het programma in het teken van borging, eigenaarschap en commitment.

De werkgroepen hebben met elkaar de kaders met betrekking tot hospitality binnen Kentalis op de kaart gezet. De deelnemers hebben zichzelf verbonden met deze stippen aan de horizon. Er zijn concrete actie opgepakt en er is persoonlijk commitment gegeven hoe zij gaan bijdragen dat deze actie er toe gaat leiden dat deze stippen bereikt zijn en op welke wijze deze voor zowel Kentalis als voor hunzelf geslaagd is. Door middel van een nieuwe overlegstructuur zal de borging plaatsvinden, waarbij een verse ananas overhandigd wordt om de actiepunten op het vizier te houden en de stippen aan de horizon te realiseren.