Valkuilen en succesfactoren hospitality binnen regieorganisaties

Kan je Hospitality uitbesteden? Interessante vraag. Stel, je vindt Hospitality belangrijk als organisatie en je besluit alle facilities uit te besteden in een regiemodel, dan heb je de vraag automatisch beantwoord. Je vindt dus dat het kan, anders zou je de het niet uitbesteden. Mijn stelling is dat je Hospitality niet kan uitbesteden.
Beeld Valkuilen en succesfactoren hospitality binnen regieorganisaties

 

Je kunt wel facilities inkopen bij leveranciers die op zeer gastvrije wijze hun diensten verlenen. Dat is echter niet hetzelfde. De cultuur van een organisatie bepaalt de mate van de geboden gastvrijheid. En alleen uw gast bepaalt of u een gastvrije organisatie bent en in welke mate.
Het vertrekpunt is natuurlijk dat uw organisatie zelf de nodige gastvrijheid in zich heeft. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het niets wordt als dit niet het geval is. Als vertrekpunt neem ik nu dat uw organisatie zelf een gastvrije cultuur heeft.

Stappenplan inkoop facilities

  1. Begin met een duidelijke vertaalslag vanuit de kernwaarden van uw organisatie naar Hospitality. Op die manier hangt Hospitality aan de kapstok (missie, visie en strategie) van uw organisatie en vormt het geen zwevend doel op zich.
  2. De vervolgstap is het verzamelen van de juiste leveranciers. Leveranciers die samen met u het gewenste niveau van Hospitality kunnen waarmaken. Ga hierbij niet alleen af op wat leveranciers zeggen, is mijn advies. Win referenties in en ga daar zelf kijken en ‘proeven’ hoe het met de gastvrijheid is gesteld.
  3. Vervolgens is het van belang één team te smeden van alle mensen die zich in uw organisatie dagelijks bezig houden met de facilities. En als één team naar buiten te treden. Voor uw gasten en uw medewerkers speelt het geen rol waar iemand op de loonlijst staat. Van belang is de geboden gastvrijheid en het daarbij horende juiste gedrag en houding. De sleutelwoorden zijn vertrouwen, trots en verbinding.

Valkuilen

  1. De grootste valkuil kan niet genoeg herhaald worden: als organisatie zelf niet klaar is voor Hospitality. Hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van gastheerschap? Hoe is de cultuur van uw organisatie? Is het management klaar voor Hospitality? Bent u klaar voor Hospitality? Verstaat iedereen hetzelfde onder Hospitality? Is Hospitality opgehangen aan de missie, visie en strategie van het bedrijf? Maakt het onderdeel uit van de kernwaarden?
  2. Als deze vragen positief zijn beantwoord en iedereen er klaar voor is, doemt de volgende valkuil op: u denkt dat u er bent met de contractering van de juiste leveranciers. U heeft uw visie op Hospitality helder, u besteedt alles uit, licht uw visie aan de uitverkoren leveranciers toe en klaar is Kees. Helaas in dit niet voldoende. Er is een verbindende schakel nodig die de diverse partijen met elkaar verbindt en voortdurend de eenheid en de gezamenlijke uitstraling en dienstverlening bewaakt.
  3. Een andere valkuil is: u focust zich op het management van de gecontracteerde leveranciers. U denkt, ik heb toch een regiemodel? ‘Zij’ regelen het voor me.

Succesfactoren

Dan de succesfactoren. U voelt ze natuurlijk al aankomen. Het tegengestelde van de valkuilen. Voor de duidelijkheid toch nog even op een rijtje:

  1. Zorg eerst dat uw eigen organisatie gastvrij is en klaar is om nog gastvrijer te worden.
  2. Creëer een verbindende schakel tussen uw organisatie en de leveranciers en smeed één team van de verschillende facility-aanbieders, zowel organisatorisch als wat betreft uitstraling. Denk hierbij aan uniforme benaming en kleding.
  3. Richt u op de mensen die het moeten doen: de objectleiders en de operationele mensen bij u in huis. Zij zijn immers bij u te gast om samen met u al uw gasten een geweldig gastvrij gevoel te geven.
  4. Train het hele team en werk samen aan vertrouwen, trots en verbinding en vier de successen, samen!

Bronvermelding:Hospitality binnen Facility Management, geraadpleegd op 12 juli 2017