Trotse tevreden ambassadeurs die zich gewaardeerd voelen om hun vak bij de klant te verbeteren

Trotse tevreden ambassadeurs die trots zijn en zich gewaardeerd voelen om hun vak bij de klant te verbeteren.

WHY Trainingen heeft de vraag gekregen om een ontwikkelingsprogramma samen te stellen voor zowel de operationele koffie operators als de direct- en indirect leidinggevenden. Het doel van dit ontwikkelingsprogramma is om de betrokkenheid en de verbinding met elkaar en de opdrachtgever te versterken. Het ontwikkelingsprogramma is dit jaar uitgerold waarbij een start is gemaakt met workshops op verschillende locaties bij de opdrachtgever. De operators zijn meegenomen in de bewustwording van hun vakmanschap, meer integraal eigenaarschap en trots.

Tijdens de teamsessies zijn de deelnemers onder begeleiding van de WHY trainers aan de slag gegaan om ongenoegens te uiten. Ongenoegens die allesomvattend zijn en te maken hebben met het werk, werkprocessen, ten opzichte van elkaar maar ook richting de werkgever. Voor de operators hebben wij een veilig podium gecreëerd waarbij zij in een vertrouwde omgeving onderling frustraties konden uiten en bespreken. Vervolgens hebben wij met elkaar in iedere regio een beroep gedaan op zelfreflectie bij medewerkers en de medewerkers gevraagd wat zij zelf kunnen oplossen cq. veranderen en wat eventuele oplossingen en quickwins zouden kunnen zijn.

Tegelijkertijd aan deze training van de operators heeft de opdrachtgever geïnvesteerd in een ontwikkelprogramma coachend leiderschap om de verandering bij de direct en indirect leidinggevenden blijvend te verbeteren en de verbinding onderling te versterken. Door coachend leiderschap tonen de operators meer vakmanschap en ervaren de operators meer eigenaarschap met trotse mensen in krachtige teams tot gevolg. In een tussentijdse teamsessie met de leidinggevenden zijn deze anonieme ongenoegens en mogelijke oplossingen uit de regio’s besproken en toegelicht. De ongenoegens hebben betrekking op o.a. de volgende onderwerpen; werkomstandigheden, werkdruk, persoonlijke ontwikkeling, communicatie, organisatiecultuur, sfeer, samenwerking etc. Met zowel de ongenoegens als de aangedragen oplossingen zijn de direct- en indirect leidinggevenden aan de slag gegaan om deze concreet te vertalen naar realiseerbare oplossingen op korte termijn.

In de daarop volgende teamsessie zijn de operators aan de slag gegaan met praktijkcases waarbij zij hun ervaring als vakman konden delen en hun oplossend vermogen en servicegerichtheid konden aanspreken. Op een laagdrempelige manier zijn de vakmannen met elkaar aan de slag gegaan om feitelijke situaties te beoordelen en verbetermogelijkheden aan te geven. Aan het einde van de workshop hebben de leidinggevenden per regio, de uitdaging gekregen om de resultaten als een echte coachend leider te presenteren.

Door eerst problemen op te lossen en daarmee vertrouwen te herstellen, beseffen de operators dat zij gehoord worden en een belangrijke schakel zijn in het operationele proces. Zij hebben ervaren dat meer waardering en erkenning bijdraagt tot een groter gevoel van trots. Trotse tevreden ambassadeurs van de organisatie die trots zijn om hun vak bij de klant te verbeteren.

Enkele quotes van de operators:
“Zeer praktijkgericht, informatief en toepasbaar, een goede opfrisser van bestaande kennis, aangevuld met nieuwe informatie”
“Laagdrempelig, materie wordt met uitvoering prima aan elkaar verbonden”
“Prettige vorm om in een paar uur weer helemaal op de hoogte te zijn”
“Leerzame herkenbare praktijkcases en out of the box”
“Goed voor de teambuilding en het eigen bewustzijn”
“Je wordt verplicht over je eigen -ik- na te denken, kennis en ervaringen te delen, goed voor bewustwording, anders kijkt naar oplossingen en versterking van het teamgevoel”
“Een stap om uit de dagelijkse sleur te komen, om de situatie met verse blik te bekijken en met meer energie”
“We andere onderwerpen hebben besproken dan die je normaal bespreekt in een overleg met elkaar. Je leert elkaar persoonlijk beter kennen”
“Een goede samenwerking; we als afdeling operating weer verdere stappen kunnen zetten”.
“Ik meer betrokken wordt bij mijn werkgever en een bijdrage kan leveren aan het succes in de toekomst”
“Verhoging effectiviteit en efficiency van werkzaamheden”
“Discussies op gang gezet worden en je weer een positieve instelling krijgt”
“Ongenoegens zijn eye openers, geven begrip voor elkaar door inzichten in datgene waar je zelf niet mee bezig bent”
“We maas koffie meer gaan promoten en gaan uitbouwen tot een nog groter succes”
“We als organisatie weer de juiste weg ingaan en deze niet meer kunnen verlaten”