Trotse mensen in een gastvrije facilitaire keten

Maak de medewerkers in de facilitaire keten bewust van hun eigen drijfveren, kwaliteiten en vakmanschap, zodat zij trotse ambassadeurs worden van een sterk team., waardoor medewerkers van De Lage Landen kunnen excelleren en het bedrijf duurzaam succesvol blijft.

Alle medewerkers van het Facilitair bedrijf van de opdrachtgever zijn in een verandertraject begeleid van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gedrag. Middels de thema’s Presentatie, Verantwoordelijkheid, Interesse, Drive en Emotie hebben zij de transformatie volbracht van klantgericht WILLEN zijn naar klant- en gastgericht ZIJN.
In navolging van de eigen medewerkers van het Facilitair bedrijf zijn vervolgens ook alle ketenpartners aangehaakt in dit traject waardoor het ketenmanagement integraal op een hoger niveau is gekomen.

Alle medewerkers zijn zich bewust geworden van hun drijfveren, waardoor zij in staat zijn gesteld daarin te excelleren (vakmanschap). Daarnaast is de bewustwording in houding en gedrag toegenomen met als effect dat bezoekers en klanten van de opdrachtgever zich welkom en gewaardeerd voelen en met meer energie het pand verlaten dan waarmee ze zijn binnengekomen.
Het mooiste compliment kwam van de directie: “Facilities is veranderd van aanhangwagen in uithangbord!”