Trots, vertrouwen en verbinding als basis voor hospitality

WHY Trainingen heeft een trainingsprogramma verzorgd voor management assistants, hospitality host, facility expert en facility assistent. De opdrachtgever krijgt nieuwe huisvesting waarin de medewerkers ieder vanuit hun eigen rol te maken krijgen met een veranderende situatie op het werk. Deze verandering vraagt om een andere kijk op de gastbeleving en gastgerichtheid. Het doel van de training is gericht op persoonlijke groei op het gebied van hospitality, waarbij de eigen identiteit versterkt wordt en de gastbeleving naar een hoger niveau getild wordt.

Trainer Henriëtte (Jet) Köhnen heeft het trainingsprogramma vormgegeven, waarbij trots, vertrouwen en verbinding centraal staan aangezien trots 1 van de pijlers is van gastvrijheid. De training is van start gegaan met de bewustwording dat hospitality vooral gericht is op de intrinsieke motivatie om gastvrij te WILLEN zijn. De deelnemers zijn meegenomen op ontdekkingsreis, inzichten gegeven en door middel van afwisselende en interactieve activiteiten en oefeningen bewust gemaakt van houding & gedrag van zichzelf en van anderen. Onderwerpen die de revue passeerden zijn onder andere uitstraling, houding & (non) verbaal gedrag, klantbenadering vakmanschap, eigenaarschap en verbinding. Om het maximale effect te behalen, hebben de deelnemers deze inzichten kunnen ervaren en reflecteren tijdens een action learning activiteit, te weten het spiegelen met paarden. Eén van de metaforen die wij tijdens onze trainingen inzetten, waarbij het (gastvrije) gedrag en kwaliteiten tijdens het spiegelen en coachen direct zichtbaar worden. 100 % zuivere feedback.

De deelnemers hebben ervaren dat zij een belangrijke schakel zijn in de business, zij zijn trots op de organisatie, wie zij zijn, wat zij doen en vooral waarom. Zij hebben meer inzicht in hun eigen kwaliteiten, welk gedrag zij laten zien en wat dat oplevert, hoe het overkomt, interacteert en hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Door stil te staan bij de eigen valkuilen en de ontwikkeling die daarvoor in gang gezet kan worden, voelen zij zich zelfverzekerder. Daarnaast zoeken zij meer interactie met elkaar en met de klant en dat komt zowel de samenwerking als de gastbeleving ten goede. Door het verhogen van het zelfbewustzijn, hebben zij zich gerealiseerd dat je de regie in eigen hand moet nemen en vanuit je eigen rol invulling aan de hospitality gedachte geeft.  De deelnemers zijn blije, trotse en tevreden ambassadeurs van de organisatie, die graag WILLEN excelleren en het verschil WILLEN maken.

Enkele quotes van de deelnemers:

“Interessant en leerzaam. Ik heb meer inzicht in mijn eigen handelen/gedrag gekregen, wat het effect is op anderen en weet hoe ik hiermee moet omgaan.”

“Maakt een heleboel helder, ik heb meer inzicht in mijzelf en collega’s gekregen.”

“Het spiegelen met paarden is een bijzondere ervaring, ik kijk positiever naar mijn eigen kwaliteiten waardoor ik zelfverzekerder ben.”

“Leuk afwisselend programma waarbij ik bewust ben hoe ik overkom en meer inzicht heb gekregen in mijn eigen rol met betrekking tot hospitality.”

“Een goede opfrisser van mijn bestaande kennis, aangevuld met nieuwe informatie, ervaring en beleving.”

“De training hospitality zorgt ervoor dat ik weer meer aandacht en bewust gastvrijheid in de praktijk breng.”

Impressie spiegelen met paarden tijdens het trainingsprogramma hospitality voor Genmab b.v.