Trainingsprogramma klantgeoriënteerde organisatie

De opdrachtgever wil graag door de klant van een inhoudelijke technische organisatie meer als een klant georiënteerde organisatie gezien worden. De opdrachtgever is trots op de klantteams Strukton Worksphere, NS en Van Lanschot, die zich met veel passie inzetten voor hun klanten. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Om het beste effect voor een klant georiënteerde organisatie te realiseren, krijgen de teams een op maat gemaakt trainingsprogramma.

Voor de invulling en vormgeving van het trainingsprogramma heeft Argentum/WHY Trainingen de wensen en uitdagingen met de opdrachtgever in kaart gebracht. Naast persoonlijke groei wordt tijdens het programma aandacht besteed aan teamontwikkeling. Deze doelstellingen zijn bereikt door de focus van het programma te leggen op vakmanschap, eigenaarschap, gastvrijheid en verbinding.

De procesbegeleiders van Argentum/WHY Trainingen hebben de teams meegenomen in de sprookjesachtige omgeving van de Efteling. De medewerkers werden door een Eftelinger meegenomen in de ontwikkeling van klantgerichtheid bij de Efteling. Gedurende de dag hebben de medewerkers een kijkje achter de schermen gekregen in het park. Zo hebben zij kunnen toetsen op welke manier medewerkers van een gastvrije organisatie zoals de Efteling passie en trots uitstralen Ook werd eigenaarschap en vakmanschap meer inhoud gegeven en werd getoond hoe je dit doet. In een interactieve workshop hebben wij de deelnemers uitgedaagd en begeleid met accenten op het bewust bekwaam zijn en het kennen van eigen en elkaars (kern)kwaliteiten. Door de kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën te delen met collega’s ontstaat verbinding.

In de 3-daagse trainingen hebben de procesbegeleiders van Argentum/WHY Trainingen de deelnemers de tweede dag geïntroduceerd in het spelen van een gedrag- en drijfverenspel.
De deelnemers kregen door middel van het spel inzicht in de manier waarop hun gedrag overkomt en waarom zij de dingen doen, zoals zij dat doen. De derde trainingsdag heeft plaatsgevonden bij de opdrachtgever in huis. Na het delen van de ervaringen bij de Efteling (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) is er gestart met het interactieve ketenspel ‘Los Het Op!’. Tijdens dit spel zijn de ervaringen van de voorgaande trainingsdagen volledig aan bod gekomen. Op een zeer interactieve wijze, waar het oplossen van vraagstukken direct de klanttevredenheid beïnvloedt, hebben de deelnemers naast klanttevredenheid in de praktijk kunnen ervaren hoe zij samenwerken en hoe zij kunnen samenwerken.

De medewerkers kijken terug op een perfecte balans tussen leerzame, waardevolle en leuke trainingsdagen in een inspirerende wereld van sprookjes en werkelijkheid. Op een prettige laagdrempelige manier en met verschillende interactieve werkvormen zijn de medewerkers door Argentum/WHY Trainingen begeleid. Zij zijn zich bewust geworden van hun persoonlijke drijfveren en kwaliteiten. Ook hebben zij kunnen beleven wat eigenaar- en vakmanschap precies inhouden en hoe de klant gastvrijheid ervaart. Naast individuele groei hebben de medewerkers hard gewerkt aan de groei en ontwikkeling van het team. Zij kwamen als losse teams en hebben elkaar gevonden in de kwaliteiten van ieder teamlid en zijn beter gaan samenwerken. De collega’s zoeken elkaar op om af te stemmen of ervaringen uit te wisselen die weer gebruikt kunnen worden bij de klanten. Het tonen van eigenaarschap en betrokkenheid bij hun klanten heeft geresulteerd in een verhoogde klantgerichtheid. Er is een klantgeoriënteerde organisatie ontstaan met een technisch specialisme om problemen op te lossen.