Training inkopers met impact

Ontwikkel een leertraject voor inkopers waarbij houding en gedrag centraal staan. Niet het inkoopvak, maar de toegevoegde waarde van de inkoper staat centraal in dit ontwikkeltraject.

Middels een teaser-workshop is een pilot-doelgroep in een ochtend meegenomen in het totale traject van 15 dagdelen. Tijdens deze workshop zijn vier basisonderdelen van het gehele traject aan de orde gekomen.
Vanuit de gedachte dat het een eigen keuze is om klantgericht te willen handelen wordt vervolgens stilgestaan bij de drijfveren van de inkopers. Wat kan je, wat wil je, wat zijn je dromen en op welke wijze kun je die bereiken? Als je dat eenmaal weet is de volgende stap dat je dit ook voor een breed publiek kunt uiten. Hoe geloofwaardig ben je? Een test in het theater. Het uiteindelijke doel van het ontwikkeltraject is dat de inkoper het verschil maakt. Daarom zijn de inkopers uitgedaagd om op directieniveau te vertellen hoe zij met hun inkoopaanpak het verschil voor de organisatie gaan maken.

De deelnemers hebben zich ontwikkeld tot personen die het verschil maken in een organisatie. Het onderscheidend vermogen is duidelijk zichtbaar geworden, zij zijn zich bewust geworden van hun talenten en zetten ze nu ook in.