Samenwerken binnen het operationele team, maakt samen trots, sterk en gastvrij

“Wij willen graag dat onze schoonmakers trots en gastvrij aan het werk zijn op Station Arnhem. Trots als 1 van de pijlers van gastvrijheid, een belangrijke randvoorwaarde om onderscheidend te zijn in de schoonmaakbranche”. Een opdracht waarvoor Argentum/WHY Trainingen is gevraagd een ontwikkeltraject op te zetten waar de schoonmakers van dit station en de stations in de nabije omgeving, de objectleider en regiomanager hebben deelgenomen.

Het ontwikkeltraject met focus op vakmanschap, eigenaarschap en samenwerken is gestart met het (her)kennen van kwaliteiten, passie voor het werk in combinatie met het bewust worden en ervaren van het vakmanschap.

In een inspirerende omgeving bij een authentieke ambachtelijke en professionele smid in Andelst zijn de deelnemers actief aan de slag gegaan met laagdrempelige oefeningen om elkaar beter te leren kennen en goed samen te werken. Vakmanschap is het belangrijkste bezit van een smid, smeden is een ambacht waarbij de kwaliteiten van een smid een nadrukkelijke plaats innemen. De deelnemers zijn als onderdeel van het traject, onder begeleiding van de smid aan de slag gegaan met hamer, aanbeeld en ijzer om met elkaar de keten te smeden en het vakmanschap te ervaren. De oefening ijzersmeden heeft men als erg leuk en leerzaam ervaren. Het heeft niet alleen trots van de deelnemers gewaarborgd, maar stond ook garant voor persoonlijke en teamontwikkeling. Goed naar elkaar luisteren, helpen, het gesprek aangaan en zorgen dat het werkstuk goed werd gemaakt zorgde voor verbinding.

In navolging op het ontwikkelingstraject met als doel samenwerken maakt sterk en trots, zijn wij met klantcases on site op Station Arnhem aan de slag gegaan, met echte klanten en de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Verwachtingen, eisen en wensen met betrekking tot de schoonmaak zijn uitgebreid aan bod gekomen. Dit hebben wij vertaald vanuit het perspectief van de schoonmakers, de klant en de reiziger en de wijze waarop zij in actie komen. Daarnaast zijn de schoonmakers gestimuleerd om met elkaar te communiceren, zelf proactief te zijn en hun integraal facilitaire zintuig gebruiken en vooral creatief kijken naar de beste oplossingen voor de klant en deze te overtreffen.

De trainers van Argentum/WHY Trainingen hebben in een veilige setting de deelnemers uitgedaagd om ongenoegens te uiten. Vervolgens hebben Henriëtte Köhnen en Wessel van Soest, de deelnemers de vrijheid en het podium gegeven, om deze belemmeringen eruit te krijgen door quickwins te benoemen. Er is een vertaalslag gemaakt naar het samenwerken (hoe kunnen wij elkaar helpen/versterken), eigenaarschap (wat kan ik eraan bijdragen om het probleem te verhelpen of welke hulp verwacht ik van mijn werkgever) en verbinding (hoe leg ik verbinding met collega’s, werkgever en de klant). Gedurende het ontwikkeltraject zijn nagenoeg alle ongenoegens van de deelnemers omgebogen van problemen naar oplossingen. Tevens is er een gezamenlijk commitment met de schoonmakers afgesproken en een commitment wat van de opdrachtgever verwacht wordt.

Na de eerste sessie in Andelst zijn en positieve veranderingen in het team geconstateerd, er is hard en goed samengewerkt. De deelnemers hebben onderling meer plezier en er wordt nu ook (weer) gelachen. Het “schoon-schip” maken van ongenoegens heeft voor opluchting gezorgd waarbij zowel individuele- als teamproblemen zijn opgelost. Tevens zijn de actie- en verbeterpunten uit het ontwikkeltraject geborgd in een nieuwe overlegstructuur. Duidelijk zichtbaar is een wederzijdse positieve verandering tussen de leiding en het operationele team waarbij de schoonmakers trots uitstralen en bijdragen aan een goede beleving van een schoon NS station Arnhem.