Samen richting facilitaire regie

Maak met de aanwezigen op deze dag een blauwdruk die leidt tot een duidelijke uniforme werkwijze ten behoeve van de implementatie en inrichting van facilitaire regie bij lokale banken. Aanwezigen zijn Formulemanagement vanuit Rabobank Nederland, Servicemanagers van verschillende lokale banken (10 personen) en 4 externe partners ten behoeve van de uitvoering van de facilitaire regie.

In de rol van procesbegeleider en ervaringsdeskundige heeft Argentum/WHY Trainingen (Marjolein van Leeuwen en Wessel van Soest) deze dag begeleid en gestuurd.

Aan het einde van de dag is een complete blauwdruk opgeleverd waarin een aantal zaken duidelijk en uniform zijn besproken:

– De gezamenlijke missie is duidelijk;
– De stippen aan de horizon zijn vastgesteld;
– Pet stip is een actieplan opgesteld;
– De wijze van samenwerking is uniform vastgesteld en getekend met een persoonlijk commitment.