Leveranciersdag facilitaire keten

Dagvoorzitter van een leveranciersdag voor alle facilitaire partners van de High Tech Campus. Opdrachtgever is Campus Site Management in samenspraak met KIEN FM.

In de rol van dagvoorzitter heeft Wessel van Soest / WHY Trainingen deze leveranciersdag begeleid waarbij samenwerking, verbinding en gastvrijheid centraal stonden.

40 mensen van 14 organisaties hebben deze dag gebruikt om elkaar beter te leren kennen, elkaars vakgebied te verkennen en te (leren) erkennen. Daarnaast is deze dag gebruikt om concrete acties te bedenken waardoor de klanttevredenheid stijgt. Op verschillende gebieden zijn cases uitgewerkt, waaronder op het gebied van ontvangen & ontmoeten, facilitaire diensten, gebouw- en terreinbeheer, gastvrijheid en veiligheid. Sommige ideeën zijn zo concreet dat ze op zeer korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Andere hebben een iets langere doorlooptijd, maar niet langer dan een half jaar.