Inspirerend, coachend en verbindend leiderschap

Het Leiderschap programma voor de Facility Managers van Kien Facility Management is achter de rug. Kien heeft flink geïnvesteerd in een sterke positionering van de organisatie. Bij deze koers is het wenselijk en noodzakelijk dat de KIEN-medewerkers verbinding (blijven) houden met de organisatie, het team en de opdrachtgever. De KIEN-medewerkers hebben een intensief trainingsprogramma doorlopen dat geresulteerd heeft in een positief effect op vertrouwen, klantgerichtheid, samenwerking, teamgeest en betrokkenheid bij de klant en eigen organisatie. Het accent van dit ontwikkelingstraject lag vooral op de bewustwording en verandering naar een meer inspirerend, coachend en verbindend leiderschap.

Tijdens de aftrap is er met een oefening blind vertrouwen (op de zeer inspirerende locatie van Boer Adriaan in Nagele) een opmaat gemaakt naar het verdere programma met als rode draad: trots, vertrouwen en verbinding. Vervolgens zijn zij actief aan de slag gegaan met loslaten en bijsturen, waarbij als metafoor het paardenmennen is ingezet zodat de deelnemers hun managementtechnieken en leiderschapsstijl hebben kunnen ervaren en spiegelen; een direct verband tussen leiding geven en samenwerken.

In de tussenliggende periode hebben de deelnemers hun ervaringen kunnen toetsen aan hun eigen praktijk. Wij hebben ze laten ervaren dat het gaat om een overeenstemming tussen “willen” en “kunnen” om op een andere wijze leiding te geven aan het team of de keten en daarin te kunnen excelleren. Een basis die in balans moet zijn om te doen waar je goed in bent en daar energie van krijgt. Daarom hebben wij in de vervolgtrainingen oefeningen gedaan die inzicht hebben gegeven in drijfveren, talenten, kwaliteiten en bijbehorende valkuilen. Ook zijn zij meer bewust geworden van hun eigen houding en gedrag en dat van anderen en op welke wijze zij omgaan met het geven en nemen van vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, voldoening en verbinding. (5V-model)

Door stil te staan bij eigen normen en waarden, emoties en gedachten, maar ook het begrijpen van anderen, heeft de deelnemers in staat gesteld om de samenwerking te versterken en de betrokkenheid met de organisatie te vergroten. Het gevoel van inspiratie, passie, interesse, werkzaamheden en waarden delen gaat over trots; trotse medewerkers als trotse ambassadeurs van KIEN. Al deze inzichten en ervaringen hebben wij de deelnemers laten vertalen in een persoonlijk canvas. Een gestructureerde manier om de ervaringen van het trainingsprogramma op een duurzame wijze te borgen.

De deelnemers kijken terug op een leuk en leerzaam traject, dat op een speelse en interactieve wijze is vormgegeven.