Impact en meerwaarde leveren, hoe doe je dat?

Service managers van de ArrangeGroup die verantwoordelijk zijn voor de facilitaire dienstverlening bij diverse lokale Rabobanken, zijn door WHY in een training meegenomen in de mogelijkheden van samenwerking en verbinding door middel van het Service Excellence model, waar het erom gaat dat de keten eigenaarschap toont in de facilitaire dienstverlening, waarbij de service van alle ketenpartners naar een hogere klantbeleving gaat. Kortom; het ontzorgen van de klant zodat zij zich kunnen focussen op het primaire proces.

De service managers zijn meegenomen en in oefeningen uitgedaagd om na te denken over verschillende onderwerpen zoals het van aanbod naar vraaggericht werken waarbij de klant centraal staat en inzicht en bewustwording van de benodigde competenties om een succesvolle samenwerking te creëren. Rode draad door het programma zijn de V’s bestaande uit Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Voldoening en het uiteindelijke doel een goede verbinding. De focus van deze trainingsdag lag op de impact en meerwaarde van Arrange.

In een vervolg workshop zijn de samenwerkende service managers van Arrange en de betreffende lokale Rabobanken samen onder begeleiding van WHY trainingen dieper op de materie ingegaan. De rest van de middag stond in het teken van de Los Het Op Game! Een spel dat door onszelf is bedacht en uitgewerkt, waarbij het gaat om een optimale keten samenwerking zoals dat in een facilitair bedrijf eruit zou kunnen zien. De deelnemers hebben snel ervaren wat het effect van dingen in 1 keer goed doen (first time right) is op klanttevredenheid. Zo hebben zij op een laagdrempelige en uitnodigende wijze kunnen beleven en ervaren hoe oplossend gericht je samen kunt werken aan samenwerken. Een belevenis die veel fun met zich meebracht maar ook leerzaam was. De middag is op het prachtige terras van het BoatHouse in Almere afgesloten met een borrel en BBQ.