Gastvrijheid in de keten

Kennismaking met het begrip gastvrijheid in de gehele facilitaire keten, op operationeel en tactisch niveau met als doel om mensen te laten excelleren in hun eigen vakgebied en kennis te laten maken met de collega’s in hun omgeving.

90 mensen in 8 groepen zijn door Wessel van Soest (in zijn hoedanigheid als servicemanager van AAFM) en Willem van Dalen (gastheerschaptrainer en servicemanager AAFM) begeleid en getraind. Kernkwaliteiten, valkuilen, eigenaarschap, vakmanschap, samenwerking en verbinding zijn aan de orde gekomen.

De keten is beter op elkaar aangesloten. Mensen zijn meer geïnteresseerd geraakt in elkaar en kennen elkaars vakgebied beter waardoor ketensamenwerking gemakkelijker tot stand komt. Ook is de visie van NS op Service Excellence toegelicht en is het waarom van het serviceteam voor iedereen duidelijk geworden. Het oplossingsgericht vermogen van ieder individu en het team als geheel is verhoogd, waardoor de klanttevredenheid is gestegen. Door de toegenomen focus op kwaliteit zijn bovendien de kosten gedaald.