Focus op kwaliteit en de kosten dalen

Alle medewerkers van Facility Service hebben één doel: een prettige werkomgeving creëren voor de Essent-medewerkers. Om de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van Facility Services verder te verbeteren, is Argentum/WHY Trainingen gevraagd om een Action Learning Programma voor alle ketenpartners van Essent te ontwikkelen met als doel een keten overschrijdende samenwerking. De focus van het trainingsprogramma ligt op onder andere excelleren, elkaar echt kennen, bewustwording van je eigen vakmanschap, het versterken van gastvrijheid en teamontwikkeling en samenwerking in de gehele facilitaire keten.

Wanneer je stuurt op het beperken van kosten, dan gaat dit vooral ten koste van omzet en van kwaliteit. Om hierin een evenwicht te vinden hebben wij de focus van het trainingsprogramma gelegd op kwaliteit (mensen). Door te sturen op mensen bereik je excellente resultaten, stijgt de klanttevredenheid, volgt de omzet en is er alle ruimte om efficiencyvoordelen te halen. Om dit effect te realiseren heeft Argentum/WHY Trainingen op 9 vrijdagen circa 50 operationele ketenpartners begeleid in bewustwording en verantwoordelijkheid door het tonen van eigenaar- en vakmanschap en het leggen van een constructieve verbinding met de collega en de klant.

De ketenpartners zijn aan de hand van interactieve action learning opdrachten aan de slag gegaan om elkaar beter te leren kennen en te vertrouwen, door oprecht geïnteresseerd te zijn in elkaar. Tevens hebben de ketenpartners ervaren hoe je kunt samenwerken en wat het begrip gastvrijheid inhoudt en hoe zij daar zelf het verschil in kunnen maken. Om deze klantgerichtheid te ervaren hebben wij de ketenpartners uitgedaagd door middel van de interactieve game ‘Los Het Op!’. Tijdens deze game strijden de teams onderling door het toepassen van een groter zelf oplossend vermogen (First Time Right) en het behalen van de hoogste klanttevredenheid.

De ketenpartners zijn vanuit persoonlijke groei gekomen tot teamgroei. De deelnemers zijn trotser, kennen elkaar beter, er is meer interactie en meer acties liggen bij de juiste ketenpartners. De deelnemers tonen meer vakmanschap zodat zij beter zijn gaan samenwerken en problemen beter en sneller oplossen. De laatste trainingssessie werd feestelijk afgesloten, waarbij alle deelnemers als onderdeel van de eenheid Facility Services nieuwe bedrijfskleding, een nieuwe naam (One) en een certificaat hebben ontvangen.