8 Elementen inspirational

Vanuit de vastgestelde normen, waarden, visie en strategie van de organisatie wil de opdrachtgever het management graag kennis laten maken met de gedachte dat de mens de doorslaggevende factor is in het succes van een organisatie.

In een workshop van een halve dag heeft Argentum/WHY Trainingen het management van de opdrachtgever duidelijk gemaakt dat mensen het verschil maken in een organisatie en dat processen, systemen, techniek en procedures de tools zijn om mensen te laten excelleren. Door middel van een zoektocht naar drijfveren (zelfmanagement) en samenhang (teamontwikkeling) is langer stilgestaan bij emotionele verbinding tussen het individu, het team waarbinnen gewerkt wordt en de organisatie waar je voor wilt staan. Door op zoek te gaan naar de wijze waarop succes en verdriet gedeeld worden, is getoetst of deze ook zijn terug te vinden in de normen en waarden van de organisatie, waarmee de cirkel van de 8 elementen is rondgemaakt.
Tijdens de workshop staan drie begrippen centraal: vertrouwen (mijn eigen drijfveren, hoe interacteer ik en waarin kan ik excelleren), verbinding (wie ben ik in mijn team, waar zitten de aanvullende talenten, wat kunnen en willen wij met elkaar delen?) en trots (waarom bestaan wij, hoe doen wij de dingen, wat doen we en welke rol speel ik hierin?).

Het resultaat van een 8 elementen inspirational is een direct inzicht in oorsprong en horizon van de organisatie, in persoonlijke drijfveren van mensen en inzicht in de wijze waarop teams worden samengesteld.
Van hieruit is het beter mogelijk om op bepaalde elementen verder de diepte in te gaan. Dit voorkomt dat alles in 1 keer wordt opgepakt en dit zorgt ervoor dat met de essentie wordt begonnen vanuit een zeer krachtige startsituatie.